Partnerzy w Europie

Obcowanie z naturą i uprawianie turystyki wodnej w głębi Europy jest czymś więcej niż otwartą tajemnicą. Połączenie w sieć różnych obszarów wodnych jest celem do którego dąży  Region WIN. średnio- i długofalowo zamierza się  stworzyć atrakcyjne połączenia tras wodnych od Pojezierza Meklemburskiego, przez Hawelę, kanał Finow i Odrę aż do Polski, tak aby powstał ciągły obszar turystyki wodnej umożliwiający przeżywanie przygody wodnej aż do jezior mazurskich.

Aktywnie wspieramy tworzenie europejskich kooperacji i współpracujemy z następującymi regionami turystyki wodnej: 

Region Kanału Gotyjskiego w Szwecji

Przebieg długiego na 190 km Kanału Gotyjskiego

Kanał Telemark w południowej Norwegii

Przebieg długiego na 105 km Kanału Telemark

Kanał Kaledoński w Szkocji www.scottishcanals.co.uk/canals/

Trasa długiego na 97 km Kanału Kaledońskiego