Inicjatywa Bundestagu w 2009 r.

W roku 2009 niemiecki Bundestag podjął uchwałę o rozwoju turystyki wodnej na państwowych drogach śródlądowych: Inicjatywa Bundestagu "Polepszenie infrastruktury i marketingu w zakresie turystyki wodnej w Niemczech"  (BT-DS 16/10593).

Na tej podstawie w roku 2011 sporządzono ekspertyzę wymaganych warunków organizacyjnych, personalnych i finansowych w celu polepszenia infrastruktury turystyki wodenj. Projekt WIN został w tej ekspertyzie zbadany jako projekt modelowy

Bericht an den Ausschuss für Tourismus des Deutschen Bundestages Juni 2011 

PWC: Untersuchung der organisatorischen, personellen und finanziellen Voraussetzungen zur Verbesserung der wassertouristischen Infrastruktur 

Federalny program "Blaues Band Deutschland" (Niebieska Wstęga Niemiec)

W ramach programu „Blaues Band Deutschland“ mają zostać rozwijane przede wszystkim  te drogi wodne, które nie mają już znaczenia dla transportu śródlądowego.   

"Federalny program Blaues Band Deutschland"