Projekty grupy roboczej WIN są dofinansowywane przez Land Brandenburgia i Republikę Federalną Niemiec z środków unijnych programu EFRR www.efre.brandenburg.de

Budowa kanału Werbellin

Otwarcie kanału Werbellin, 17.06.2011

Pierwszy projekt WIN obejmował odtworzenie 4-kilometrowego odcinka kanału między kanałem Werbellin a kanałem Finow. Odcinek ten został w latach 20-tych XX wieku praktycznie zasypany. Dzięki jego odbudowie stworzone zostało połączenie dla jachtów między kanałem Finow a jeziorem Werbellinsee, które jest jednym z najatrakcyjniejszych jezior na północy Brandenburgii.

Ten nowy odcinek został otwarty w roku 2011 po 3-letnich pracach budowlanych.